Co se stane po vytěžení 21 milionů Bitcoinů?

Foto: pixabay

Jednou z hlavních charakteristik bitcoinu je, že jeho nabídka je omezená. Satoshi Nakamoto totiž navrhl kryptoměnu v podstatě jako digitální zlato a omezil maximální nabídku bitcoinů, aby napodobil konečné množství fyzického zlata.


Maximální počet bitcoinů, které lze vydat – vytěžit – je 21 milionů. Nové bitcoiny se do nabídky přidávají přibližně každých 10 minut, což je průměrná doba potřebná k vytvoření nového bloku bitcoinů.

Dosáhne někdy počet Bitcoinů 21 milionů?

Celkový počet vydaných bitcoinů by však neměl dosáhnout 21 milionů. Je to proto, že bitcoinová síť používá operátory bitového posunu – aritmetické operátory, které zaokrouhlují některá desetinná místa dolů na nejbližší nejmenší celé číslo. Toto zaokrouhlení dolů může nastat, když se odměna za blok za výrobu nového bitcoinového bloku rozdělí na polovinu a vypočítá se výše nové odměny. Tato odměna může být vyjádřena v satoshi, přičemž jeden satoshi se rovná 0,00000001 bitcoinů. Protože satoshi je nejmenší měrnou jednotkou v bitcoinové síti, nelze ji rozdělit na polovinu. Když má blockchain za úkol rozdělit satoshi na polovinu, aby vypočítal novou výši odměny, je naprogramován – pomocí operátorů – tak, aby zaokrouhloval dolů na nejbližší celé číslo. Toto systematické zaokrouhlování dolů za blokové odměny bitcoinů je ve zlomcích satoshi, proto celkový počet vydaných bitcoinů pravděpodobně mírně klesne pod 21 milionů. Vzhledem k tomu, že počet nových bitcoinů klesá přibližně každé čtyři roky o polovinu, očekává se, že konečný bitcoin bude generován až v roce 2140.

Ačkoli lze vytěžit maximálně 21 milionů bitcoinů, je pravděpodobné, že počet bitcoinů v oběhu zůstane podstatně nižší. Držitelé mohou ztratit přístup ke svým bitcoinům, například ztrátou soukromých klíčů ke svým bitcoinovým peněženkám, aniž by o ní sdíleli podrobnosti. Studie firmy Chainalysis z června 2020 odhaduje, že až 20 % již vydaných bitcoinů může být trvale ztraceno.

Co se stane poté, co se vytěží 21 milionů bitcoinů?

Po dosažení maximálního počtu bitcoinů, i když je toto číslo nakonec mírně pod 21 miliony, nebudou vydány žádné nové bitcoiny. Bitcoinové transakce budou i nadále sdružovány do bloků a zpracovávány a těžaři bitcoinů budou i nadále odměňováni, ale pravděpodobně pouze poplatky za zpracování transakcí. Dosažení horní hranice nabídky bitcoinu pravděpodobně ovlivní těžaře bitcoinů, ale to, jak budou ovlivněni, závisí částečně na tom, jak se bitcoin jako kryptoměna bude vyvíjet.

Portál popularizující a vysvětlující svět kryptoměn, bezpečnosti, technologií a ekonomických témat. Investovat do Bitcoinu? Jak koupit Ethereum? Co to je Dark Web? Jak nastavit VPN? Jaké jsou nové technologie? Prostě vše, co chcete o technologickém světě vědět, ale báli jste se zeptat...


CryptoNews.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@cryptonews.cz 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.cryptonews.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 Cryptonews.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.