Jak funguje veřejný a soukromý klíč

Foto: pixabay

Infrastruktura veřejného klíče (PKI) se používá ke správě identity a zabezpečení v internetové komunikaci. Základní technologií umožňující PKI je kryptografie s veřejným klíčem, šifrovací mechanismus, který se opírá o použití dvou souvisejících klíčů, veřejného klíče a soukromého klíče.


Tyto dva klíče se používají společně k šifrování a dešifrování zprávy. Párování dvou kryptografických klíčů tímto způsobem je také známé jako asymetrická kryptografie. Kryptografie s veřejným klíčem využívá kryptografické algoritmy k ochraně identit a dat před neoprávněným přístupem nebo použitím a chrání před útoky zločinců a dalších škodlivých aktérů.

Jak funguje veřejný klíč

Veřejné klíče se vytvářejí pomocí složitého asymetrického algoritmu, který je spáruje s přidruženým soukromým klíčem. Nejběžnější algoritmy používané pro generování veřejných klíčů jsou: RSA, ECC a DSA. Tyto algoritmy používají různé výpočetní metody ke generování náhodných číselných kombinací různé délky, takže je nelze zneužít útokem hrubou silou. Velikost klíče nebo bitová délka veřejných klíčů určuje sílu ochrany. Například 2048bitové klíče RSA se často používají v certifikátech SSL, digitálních podpisech a dalších digitálních certifikátech. Tato délka klíče nabízí dostatečné kryptografické zabezpečení, aby zabránila hackerům tento algoritmus prolomit. Veřejný klíč se skládá z řetězce náhodných čísel a lze jej použít k zašifrování zprávy, kterou může dešifrovat a přečíst pouze příjemce pomocí přidruženého soukromého klíče, který se také skládá z dlouhého řetězce náhodných čísel. Konkrétní pár klíčů je matematicky příbuzný, takže cokoliv je zašifrováno veřejným nebo soukromým klíčem, může být dešifrováno pouze jeho odpovídajícím protějškem.

Jak funguje soukromý klíč

Na rozdíl od veřejně přístupného veřejného klíče je soukromý klíč tajným klíčem, který zná pouze jeho vlastník, přičemž soukromý klíč a veřejný klíč jsou spárovány tak, že příjemce může použít odpovídající klíč k dešifrování šifrovaného textu a přečtení původní zprávy. Soukromé klíče jsou generovány pomocí stejných algoritmů, které vytvářejí veřejné klíče.

Portál popularizující a vysvětlující svět kryptoměn, bezpečnosti, technologií a ekonomických témat. Investovat do Bitcoinu? Jak koupit Ethereum? Co to je Dark Web? Jak nastavit VPN? Jaké jsou nové technologie? Prostě vše, co chcete o technologickém světě vědět, ale báli jste se zeptat...


CryptoNews.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@cryptonews.cz 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.cryptonews.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 Cryptonews.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.